PVC okna – članek

Okna iz umetnih mas zavzemajo več kot 50 procentov deleža na trgu. Tolikšen delež je dokaz velikih prednosti oken, ki so izdelani iz PVC-ja.

Materiali ki jih vsebujejo PVC okna so UV obstojni in se ne starajo, bledijo ali rumenijo. Okna so bolj odporna na vremenske vplive in bojo dlje služile svojemu namenu ob minimalni negi, kot navadna okna. Kupce takšna okna prepričajo zaradi svoje praktičnosti, manj zahtevne obdelave in tudi nižje cene.

PVC okna z pocinkanim ojačitvenim profilom ali stabilizatorji iz aluminija, ter serijsko vgrajeno trojno tesnilo omogočajo odlično tesnenje in stabilnost. Odlično zvočno izolacijo pa omogočajo profili s petimi komorami.

Običajno je garancija izdelovalca pvc oken – profilov 10 let, vendar pa imajo ponavadi še daljšo življensko dobo

Poleg mnogih prednosti pvc oken je prednost tudi v tem da ohranjamo gozd, saj za lesena okna potrebujemo les. PVC okna pravtako ne potrebujejo barvanja, in ni bojazni da bi jih razjedel črv.
PVC okna tesnijo izredno dobro. Ne dopuščajo nekontroliranega pretoka toplo-hladnega zraka. Rosenje se pojavi le v prostorih, kjer je povišana vlaga. To pa se vam ob rednem in pravilnem prezračevanju ne bo dogajalo.

Predstavitev oken podjetja Sora – 2. del

M Sora Japan

Okno je narejeno iz klasičnega okenskega profila debeline 68mm. Na okvirju mu je dodan reciklažni PVC profil polnjen s celulozo, ki je obdan z alu profilom. Profil je zelo dobro toplotno izolativen, hkrati pa v celoti ekološko razgradljiv. Toplotno dobro izolativnemu steklu Ug=0,5W/m2K, je dodano še četrto steklo (6mm), na zunanji strani. Z njim ustvarimo medstekelni prostor, ki služi vgradnji senčil. Sočasno pa nam celotna zasteklitev ustvari izredno dobro zvočno izolativno steklo z Rw = 46dB. Tudi to okno ima certifikat Passivhaus inštituta.

Okno Sora Polar

Okno Sora Japan

M Sora Polar

Okno Polar je okno, kjer profil polnjen s celulozo prekriva tako okvir kot krilo. Celoten profil je z zunanje strani zaščiten z aluminijem. Uporabljeni materiali so okolju prijazni in jih je mogoče reciklirati. Dovršen sistem pritrditve maske na leseni del skrbi za nemoteno prezračevanje ter omogoča kompenzacijo dimenzijskih nihanj ob spremembah vlage in temperature.  Okno že ima pridobljen certifikat Passivhaus inštituta.

Okna Sora Polar

Okna Sora Polar

Predstavitev oken podjetja Sora – 1. del

Sora Pasiv

Sora Pasiv

Sora Pasiv

Proizvesti dobro izolativno okno je zahteven postopek. Pomembneje pa je, da se tukaj naša skrb o minimalnih toplotnih izgubah ne konča. Poskrbeti moramo, da bo dobro izolativno okno tudi kvalitetno vgrajeno. Zato je pomembno, da se načini vgradnje že vnaprej predvidijo in preverijo. Najboljše je, če se pred vgradnjo dejansko izvede simulacija vgradnje izbranega okna v izbran fasadni sistem. Preverijo se možnosti tvorbe kondenza in plesni ter se predlagajo optimalne rešitve. Izkušnje so pokazale, da so izgube, na stiku okno – stena ob neprimerni vgradnji, precejšnje. Uspešno se jim lahko izognemo, če okno vgradimo tako, da izolacijo, ki prekriva osnovno konstrukcijo, enostavno potegnemo čez okvir okna. S tem lahko vgradnjo optimiziramo do te mere, da ima vgrajeno okno dejansko boljše izolativne lastnosti, kot samostojno okno. S to idejo v mislih smo oblikovali okno M SORA PASIV. Samo okno nima posebnih toplotnih karakteristik, vgrajeno, pa doseže kriterije pasivnega okna  Uw,vgradnje<0,85 W/m2K.

Sora Pasiv Izo

Problem toplotne izolativnosti pri oknu predstavlja okvir. Za dosego pasivnih kriterijev, ga je potrebno izboljšati z debelejšim profilom, oz. z dodajanjem izolativnih materialov v ali na sam okvir. Zadnji dve leti lahko na trgu zasledimo vse več okenskih profilov, kjer so v samem profilu zračni žepi, ki predstavljajo dobro izolativna območja. Rešitve, kje in koliko je teh zračnih žepov, pa se od proizvajalca do proizvajalca razlikujejo. Če se zračni žepi nahajajo v lepljencu krila ali okvirja, se pojavijo težave na spojih. Da bi se temu izognili, smo v M Sori izdelali okno, kjer je profil z zračnimi žepi dodan na že samostojno okno. Tako smo dobili toplotno dobro izolativno okno, primerno za vgradnjo v pasivne hiše. Če kupca moti velika lesena površina na zunanji strani, ki pa ob rednem vzdrževanju ni problematična, lahko leseni del prekrijemo z alu oblogo.  Okno ima certifikat Passivhaus inštituta.

Sora Pasiv Izo

Sora Pasiv Izo

Robni del

Četudi uspemo izdelati dober profil okna ter izbrati dobro izolativno steklo, še nimamo kvalitetnega okna. Zelo pomembno je, kako steklo in lesen profil okna skupaj spojimo. Stik predstavlja območje toplotnih izgub in naša naloga je, da so te izgube čim manjše. Prvi korak naredimo že z izbiro distančnika v samem steklu. Dolga leta je prevladoval aluminijast distančnik, ki pa ga v zadnjih letih uspešno zamenjuje topli distančnik(TGI). Aluminij je namreč zelo dober prevodnik in toplotne izgube pri steklu, ki ima vgrajen alu-distančnik so velike.

Primerjava poteka izoterm pri toplem ali alu distančniku

Primerjava poteka izoterm pri toplem ali alu distančniku.

Rdeča linija označuje izotermo T=13°C, ki pri dobro konstruiranem okenskem okvirju ne sme priti na notranjo stran okna. Kadar uporabimo termo distančnik je kriterij izpolnjen, kadar je v uporabi alu-distančnik pa izoterme sežejo krepko v notranjost. Pri istem profilu je toplotna prehodnost okna, ki ima alu-distančnik za 0,15W/m2K slabša od toplotne prehodnosti okna s termo distančnikom. Okna z aluminijastim distančnikom imajo tudi veliko večjo verjetnost nastanka kondenza na robnem delu. Toplotne izgube na stiku steklo-profil se podajajo s specifičnimi toplotnimi izgubami ψg [W/mK]. V spodnji tabeli so prikazane specifične toplotne izgube različnih distančnikov v lesenem oknu.

Specifične toplotne izgube različnih distančnikov

Specifične toplotne izgube različnih distančnikov

V praksi se večinoma uporabljata aluminijast ter topli distančnik. Oslabitev zaradi distančnika ima vpliv vsaj še 10cm v notranjost stekla. V tem območju ima steklo slabšo toplotno prehodnost od deklarirane. Zatorej je pri majhnih oknih, kjer vpliv robnih izgub lahko seže povsem do sredine okna, smiselno preveriti, katero steklo je smotrno vgraditi. Razlika v ceni stekla Ug = 0,5W/m2K (polnjeno kriptonom) in Ug = 0,6W/m2K (polnjeno z argonom) je lahko tudi dvakratna, razlika v toplotni prehodnosti okna pa, zaradi vpliva robnih izgub, zanemarljiva.

Stekla oken

Stekla, ki se standardno vgrajujejo v okna imajo vrednosti Ug=1,1W/m2K. Za pasivne hiše konkretnih zahtev za steklo ni, so pa posredno podane z zahtevo Uw<0,8W/m2K. Če hočemo tej zahtevi zadostiti, moramo v okna vgrajevati stekla Ug<0,8W/m2K. Najbolj pogosto uporabljena stekla so troslojna stekla, z dvema low-e nanosoma ter polnjena s plinom argonom ali kriptonom, Ug vrednosti pa se gibljejo od  0,8–0,4W/m2K. Na trgu so se že štirislojna stekla Ug < 0,4 W/m2K, ki se v večini primerov uporabljajo za fiksne zasteklitve. Slabost slednjih je, da prepuščajo manj sočne energije in zato pozimi skoznje pridobimo manj naravne energije v prostor, posledično moramo dimenzionirati boljši ogrevalni sistem.

Pri steklih za pasivne hiše je zelo pomemben podatek prepustnost sončne energije g [%] saj so od njega odvisni energijski dobitki v zimskem času. Emisijski nanosi, ki sicer steklu bistveno izboljšujejo toplotne karakteristike, pa sočasno zmanjšujejo energijske dobitke. Nekateri proizvajalci že izdelujejo stekla sicer enake sestave, z različnimi nanosi.

Leseni del okna

Leseni del okna je sestavljen iz krila in okvirja. Pri novogradnjah se vse več uporablja montaža na slepe okvirje, kar pomeni še dodaten leseni element pri oknu. Običajno je leseni del sestavljen iz troslojnega lepljenca. Vidne lamele dolžinsko niso spojene, sredinska pa so, s čimer dosegamo tudi večjo trdnost lepljenca. Leseni profili se pojavljajo v debelinah od 68mm naprej (smreka, jelka, macesen, hrast, bo, parjena bukev, parjena smreka, meranti) Les lahko štejemo med dobro izolativne materiale.

V pasivne hiše vgrajujemo okna z Uw<0,8W/m2K. Klasično steklo, ki se v pasivne hiše vgrajuje ima Ug =0,5 ali 0,6W/m2K. Klasičen okenski profil (68mm) doseže toplotno prehodnost 1,3-1,5W/m2K. S takšnim steklom in okenskim profilom dosežemo vrednosti celotnega okna okrog Uw=1,0W/m2K. Da zadostimo pasivnim kriterijem moramo torej toplotno prehodnost okvirja precej izboljšati. Profil lahko izboljšamo z razširitvijo lesenega dela, vendar s tem sočasno zmanjšujemo površino stekla, kar zopet slabša skupni Uw. Druga možnost je, da v sam lepljenec vgrajujemo različne izolacijske materiale. Tretja možnost pa je, da izolacijo dodajamo na osnovno okno. V M Sori je dodaten profil sestavljen iz reciklažnega PVC materiala, polnjenega s celulozo ter prekritega z aluminijem.

Okna M SORA PASIV IZO ter M SORA POLAR E 92, 122 pa združuje zadnji dve možnosti izboljšanja profila. Na osnovno konstrukcijo smo namreč dodali leseni okvir z zračnimi žepi.